Novinky

V ére filtrovaného obsahu na sociálnych sieťach nie je nič jednoduchšie, ako navodiť dojem šťastnej firmy. Autenticky príjemné prostredie, otvorené kariérnemu a osobnému rozvoju, sa ale nebuduje facebookovými postami. Je šťastná firma len chiméra, alebo méta dostupná každému, kto je pripravený investovať do vnútorného rastu?

Skúsená transformačná koučka Tatiana Červená búra mýty o šťastných firmách a vysvetľuje, ako sa na pomedzí medzi neurovedou a „duchárinou“ darí vytvárať prosperujúce pracoviská s tým správnym podhubím pre individuálne a tímové napredovanie.    

Na úvod sa žiada definícia. Čo presne je predmetom a cieľom transformačného koučingu? V akých oblastiach vie byť pre firmu prínosom?  

Požičiam si metaforu kolegyne, mojej osobnej koučky a supervízorky. Keď idete ku kaderníkovi, urobí vám na hlave krásny účes a vy odchádzate spokojný a páčite sa sami sebe. Kouč urobí podobnú prácu, avšak nie na, ale vo vašej hlave. Transformačný kouč k tomu vyčarí tú krásu aj na hlbších emocionálnych úrovniach, zvyknem hovoriť, na úrovni srdca. Podľa najnovších výskumov má srdce podobný neurálny systém, ako mozog. Pravá, teda tvorivá hemisféra je prepojená so srdcom cez hodnoty, identitu a vyšší zmysel toho, čo robíme. Vo firmách je to absolútny základ pre tvorenie firemnej vízie, misie, hodnôt a stratégie.  

Transformačný koučing považujem za neoddeliteľnú súčasť koučingovej kultúry pri tvorení tzv. kódu úspešnej budúcnosti firmy. Tiež budovanie firemnej kultúry a atmosféry, do ktorej chcú ľudia jednoducho patriť, je záležitosťou transformačného koučingu. Nedá mi tiež nespomenúť prácu s ľahkosťou a radosťou. Len čo pochopíme, akým človekom či firmou sme, s akými hodnotami a aký hlbší zmysel má to, čo robíme, začne sa nám to prirodzene skladať.  

„Keď idete ku kaderníkovi, urobí vám na hlave krásny účes a vy odchádzate spokojný a páčite sa sami sebe. Kouč urobí podobnú prácu, avšak nie na, ale vo vašej hlave.“ 

Ako prebieha práca transformačného kouča s firmou? V dobe orientovanej na rýchle výsledky bude asi mnohých zaujímať, ako dlho spolupráca trvá a či dokáže zabezpečiť trvalú transformáciu k lepšiemu. Alebo je to kontinuálny proces?  

Firmy si objednávajú individuálny koučing pre svojich zamestnancov s tým, že majú v téme na koučing úplne jasno, alebo naopak, tému svojich zamestnancov neriešia a zamestnanci dostanú koučing ako firemný benefit. Neoddeliteľnou súčasťou spolupráce s firmami je tímový koučing. Tu si firmy transformačného kouča objednávajú často práve na tvorenie vízie, misie, hodnôt a stratégie.  

Vidím veľkú budúcnosť firiem práve v tímovom koučingu. Medzinárodná federácia koučingu definuje tímový koučing ako proces dlhodobý, v porovnaní s inými formami rozvoja zamestnancov, ako sú školenia, tréningy, teambuildingy a podobne. Vo firme zvyčajne pracuje tím koučov. Spolupráca zahŕňa ako individuálne, tak aj tímové koučingy, alebo, pokiaľ treba doplniť zdroje, aj rozvojové workshopy, vedené koučovacím štýlom. Súčasťou spolupráce môže byť aj výcvik koučovacieho prístupu. Manažéri a zamestnanci sa tak naučia využívať v praxi vysokoefektívne prvky koučingu. To už hovoríme o skutočnom prínose do všetkých oblastí nášho života, o vzostupe jednotlivcov a firiem na vyššiu úroveň vedomia. 

Mojou osobnou výzvou je budovať vo firmách samokoučovacie, samoriadiace a samomotivačné tímy. Ide o proces dlhodobý. Cieľ však máme jasný a po jeho dosiahnutí firmu opúšťam. V danom čase ma už nepotrebuje. To však neznamená, že navždy. Napriek tomu, čo vo firme vybudujeme, môže život znova priniesť situácie, riešenie ktorých si firma vie predstaviť lepšie v prítomnosti kouča. Mne však prax ukazuje, že aj krátkodobý či jednorazový transformačný tímový koučing vie byť užitočný.  

Pred pár dňami mi firma z Liptova napísala: „Musím povedať, že naše stretnutie bolo užitočné. Podarilo sa nám začať spolupracovať medzi kanceláriou a obchodným tímom na každodennej báze a začali sme komunikovať oveľa otvorenejšie. Zatiaľ to vyzerá dobre. Ešte raz ďakujeme, a ak by sme mali potrebu opätovného koučingu, určite sa ozveme.“ Transformačný tímový koučing v tejto spoločnosti trval 3 hodiny... 

„Firmy si transformačného kouča objednávajú na tvorenie vízie, misie, hodnôt a stratégie.“ 

Pribúda firiem s happiness manažérmi v tíme, je to trendy. Ako zistiť, či používame správne nástroje pre zvýšenie spokojnosti zamestnancov, a či to nie je iba riešenie na efekt?  

Riešenia na efekt a spokojnosť zamestnancov nejdú dokopy. Riešenia na efekt možno znejú fajn, nemajú však tú správnu rezonanciu. A veci sa dejú nielen na hmotnej či verbálnej úrovni, ale už v jemnohmotných úrovniach, čím vstupujeme medzi „duchárinu“ a vedu. Navyše je fajn byť v tom, čo robíme, autentický. Nielenže nám to šetrí našu vlastnú energiu, ono nás to dokáže nabíjať. 

Zamýšľam sa nad tým, ako som v čase, keď som viedla tímy, zisťovala, či používam správne nástroje pre zvýšenie spokojnosti zamestnancov. Priznám sa, že ani som sa nad tým nepozastavovala.  Ja veci tak nejako cítim. A keď som ich necítila úplne ok, tak sme to v rámci porady rozdebatovali. Vždy sme mali určitý čas vydelený na zdieľanie pocitov, názorov, či odporúčaní s dohodou, že veci si neberieme osobne, ale slúžia pre náš vlastný rast. Fungovalo to. 

Ako sa spolupráca s transformačným koučom premieta do ziskovosti firmy? V jednej štatistike sa spomína, že viac ako polovica firiem so silnou koučingovou kultúrou dosahuje vyššie zisky v porovnaní s konkurenciou, ktorá služby koučov nevyužíva. 

Všetkým, ktorí si pre odpoveď na túto otázku potrebujú pozrieť štatistiku, odporúčam zažiť na vlastnej koži tvorivý proces koučingu, tímového aj individuálneho. Ja osobne ho, obzvlášť ten tímový, považujem za najlepší rozvojový nástroj pre firmy a organizácie. Keby som hovorila o „zázrakoch“, ktoré robí tímový koučing vo firmách, opäť by som asi nadvihla pokrievku hrnca, v ktorom sa varí „duchárina“.  

Predstavte si firmu, do ktorej chodia zamestnanci jednoducho radi. Vedia, že sú prijatí takí, akí sú, vedia, že svojimi silnými stránkami sú prínosom a so svojimi kolegami rezonujú na približne rovnakej úrovni vedomia, že otvorenosť a tolerancia sú vo firme úplnou samozrejmosťou, rovnako ako motivácia a objektivita. Zapájanie ľudí je prirodzené a spontánne, vďaka čomu sa inovatívne myšlienky spúšťajú v podstate samy. Je to prostredie harmónie, v ktorom vo vzduchu cítiť synchronicitu.  

Kto chce môže opäť nadvihnúť tú našu pomyselnú pokrievku, a kto chce, môže si výsledky takejto atmosféry užívať aj na hmotnej úrovni, v riešeniach, v spoločnom kráčaní k cieľom, k firemnej vízií a teda aj k ziskovosti. 

 „V harmonickom pracovnom prostredí, v ktorom vo vzduchu cítiť synchronicitu, sa inovatívne myšlienky spúšťajú v podstate samy.“ 

Kedy je vhodný čas vyhľadať asistenciu transformačného kouča? Môže byť dobrým momentom „refresh“ firmy spojený so sťahovaním do nových priestorov?  

Ďakujem za túto otázku, mne samej priniesla nové uvedomenie. Myslím, že je to vtedy, keď sú ľudia pripravení na rast vlastnej úrovne vedomia, a tým aj úrovne vedomia firmy. To môže byť kedykoľvek. V podstate, keď im vety ako „budujeme spirit tímu“ začnú skutočne rezonovať a naozaj to tak budú cítiť. A navyše spirit tímu znie už tak biznisovo, aj keď sa v skutočnosti ukýva pod našou pokrievkou. 

Hovorí sa, že zmeny sa robia ľahšie, pokiaľ naše vnútro nie je to jediné, čo sa mení. Môže zmena dizajnu pracoviska pozitívne prispieť k zmene mindsetu?  

Určite. Prostredie nás ovplyvňuje a do značnej miery aj formuje. Nie nadarmo máme učenia ako feng-šuej. Niekto ani feng-šuej nepotrebuje, jednoducho v priestore vníma a cíti, čo akú energiu vytvára, a čo je potrebné zmeniť. Tiež jeden z nástrojov transformačného koučingu, Logical Levels, model Roberta Diltsa začína úrovňou prostredia. Je súčasťou šesťposchodovej pyramídy, ktorá vytvára obraz toho, ako ľudia rozmýšľajú. A pre celistvosť človeka je podstatná každá jedna úroveň, takže aj prostredie. 

Nosnou témou dneška je digitálna transformácia na pracoviskách. Riziko tkvie v jej možnej  dezinterpretácii ako niečoho, čo kladie do popredia technológie pred ľudí. Ako si v čase AI boomu odsledovať, aby sa zamestnanci cítili ako ľudské bytosti, nie roboti?   
 

Keď som začínala pracovať ako koučka, ani vo sne by mi nenapadlo, že raz budem koučovať online. Nastal však čas, keď sa práca online stala nevyhnutnosťou. Mala som na výber. Zostať v presvedčeniach, že online nikdy nenahradí osobné stretnutie, že sa v tom necítim komfortne, že.... Alebo zmeniť svoje presvedčenia a začať hľadať riešenia. Dnes mám vďaka digitálnemu koučingu klientov prakticky z celého sveta.  

Všetko je o tom, aké presvedčenia nám bežia hlavou. Ak sú limitujúce, a už k nám nepatria, treba ich nahradiť novými. Ako? Napríklad v koučingu. Príklad z praxe: „Sme pre nich vzduch, majú nás za nič, sme len lacná pracovná sila a tá moja nová šéfka, taká... “  odznelo na prvom stretnutí, v ktorom klient riešil odchod z firmy. Na piatom alebo šiestom stretnutí hovorí: „Čo som bol slepý, že som toto nevidel? Tá ich taktika má hlavu aj pätu, celé to dáva zmysel. A prišla s tým vlastne moja nová šéfka... klobúk dolu pred ňou... Tatiana, čo by som ja robil, keby som pred dvomi mesiacmi dal výpoveď?“ Aj preto má koučing vo firmách zmysel. Mení ľudí, mení firmy a mení svet, zvyknem hovoriť. A ja som rada, že som toho súčasťou. 

„Jeden z nástrojov transformačného koučingu, Logical Levels, sa začína úrovňou prostredia. Je súčasťou šesťposchodovej pyramídy, ktorá vytvára obraz toho, ako ľudia rozmýšľajú. A pre celistvosť človeka je podstatná každá jedna úroveň, takže aj prostredie.“ 

Novinky Späť
ďalšie články, ktoré by sa vám mohli páčiť