ACCESSIBILITY

Bezproblémové parkovanie a napojenie na mestský obchvat či diaľnicu je v SPECTRUM Tower samozrejmý štandard. Vítanou nadstavbou, ktorá zohľadňuje rastúcu potrebu rozvoja udržateľných foriem mobility, je dobre fungujúci systém MHD spojení vrátane pripravovanej električkovej trate, cyklotrás a chodníkov. To všetko s priamym a rýchlym prepojením na centrum mesta.

Hustá sieť dopravných riešení ponúka celé spectrum ekonomicky aj ekologicky výhodných spôsobov, ako vašu firmu zviditeľniť na mape úspechu. Zatraktívnite sa pre potenciálnych zamestnávateľov aj obchodných partnerov, ktorí sa k vám dostanú bez zbytočných zdržaní.

ASSORTMENT

Bohatosť výberu najlepšie definuje občiansku vybavenosť v blízkom okolí SPECTRUM Tower. Najstarší verejný park v strednej Európe – Sad Janka Kráľa, špičkové športové a wellness centrum Relaxx s plaveckým bazénom či nákupné centrum Aupark sú do 10 minút chôdze. S rozvojom novovznikajúcich štvrtí Nové Lido a Southbank a dostavba električkovej trate do Petržalky sa výber infraštruktúrnych prvkov a hodnota celej zóny ešte viac zvýšia. V oboch prípadoch ide o jedny z najzásadnejších vyhliadkových projektov v Bratislave.

Komplexná štvrť Southbank vyrastajúca pod dohľadom renomovaných nórskych architektov rozšíri centrum mesta na pravý breh Dunaja. Petržalská električka s pripravovanými 3,9 km novej trate urobí adresu ešte centrálnejšou a prepojenejšou.

ATTRACTION

Je ľahké uvažovať výhľadovo, keď je vaším výhľadom atraktívna panoráma hlavného mesta. Reprezentatívnosť priestorov na vyšších poschodiach SPECTRUM Tower podtrhávajú atmosférické výhľady na architektonické kontrasty staromestských vežičiek aj najmodernejších mrakodrapov.

Vyvážené spojenie prírodných a urbánnych scenérií za vašimi oknami nie je len estetickým upgradom interiérov. Významne vplýva na produktivitu, kreativitu a pozitívne vnútorné rozpoloženie ľudí, ktorí sa v danom priestore zdržiavajú.
3 min. Centrum mesta
4 min. Sad Janka Kráľa
8 min. Aupark
15 min. Letisko

Máte otázky? Pýtajte sa, máme odpovede.