Novinky

Poznáte koncept takzvaného agilného pracoviska? Podľa odborníka na pracovný priestor je to cesta, ako urobiť z kancelárií komfortné miesto, ktoré podporuje zamestnancov vo vzájomnom zdieľaní poznatkov a v kreatívnom uvažovaní.

Rokovacie „akvárka“ či firemná kuchynka suplujúca oddychovú miestnosť s arómou v mikrovlnke prihriatych obedov. Aj takto zvyknú vyzerať kancelárie zakonzervované v čase a v dogmatických predstavách zamestnávateľov. Vladislav Tvarožek z ZEIT architects volá po zmene. Ako konzultant a realizátor kancelárskych premien vyzdvihuje dôležitosť strategického plánovania vrátane konštruktívnych debát so zamestnancami. S autorom víťazného návrhu Office roka 2021 sme sa zhovárali o praktických aspektoch premeny kancelárskych priestorov aj o dôležitosti variability pri plánovaní pracoviska.

Aké otázky by mal zamestnávateľ prebrať s odborným konzultantom pri navrhovaní interiéru pracoviska?

Pri konzultácii s architektom je dôležité, aby zamestnávateľ  zohľadnil do najväčšej možnej miery potreby a požiadavky zamestnancov, poznal svoje pracovné procesy a mal predstavu, akým spôsobom by chcel odprezentovať svoju firemnú kultúru a hodnoty svojej spoločnosti.

My stále veríme v koncept takzvaného agilného pracoviska. Ide o priestor, ktorý poskytuje možnosti pre široké spektrum činností podnecujúce kreatívne myslenie, komfort, vzájomnú interakciu – priestor, ktorý je stále flexibilný a variabilný.

„Zlepšením funkcie pracovného priestoru prostredníctvom premysleného členenia vieme zvýšiť motiváciu a spokojnosť zamestnancov.“

Ste zástancom toho, aby sa do kreovania návrhu vo veľkej miere zapájali aj zamestnanci?

Pojem „zamestnanec“ stále vnímame ako najväčšiu hodnotu akejkoľvek spoločnosti. Preto sme toho názoru, že tvorba kancelárií by mala vychádzať „zvnútra-von“ či „inside-out“,  a teda už na úvod spolupráce sa veľakrát snažíme získať čo najviac dôležitých informácií práve od zamestnancov. S nimi následne tvoríme rôzne hybridné modely fungovania.

Samozrejme, vždy odporúčame jednotlivým spoločnostiam, aby mali vytvorený tím s minimálne tromi členmi, ktorí budú schopní sa danej téme plne venovať, zbierať dáta a budú mať príslušné rozhodovacie práva – vtedy procesy fungujú ako hodinky.

„Zamestnancov vnímame ako najväčšiu hodnotu akejkoľvek spoločnosti. Preto sme toho názoru, že tvorba kancelárií by mala prebiehať s ich aktívnou participáciou.“

Aké sú frekventované chyby pri zariaďovaní pracoviska, či už z dôvodu zastaralého zmýšľania alebo podcenenia niektorých dôležitých aspektov priestoru?

Aj v dnešnej dobe nás stále prekvapujú niektoré dogmatické predstavy o fungovaní kancelárie, či už z pohľadu ergonómie alebo dizajnu. Nesprávne ergonomické vzdialenosti, zlé faktory osvetlenia, nevhodne volený systém vetrania a chladenia, tmavé a nevlúdne priestory – dokázali by sme tých faktorov menovať aj viac.

Zistili sme, že napríklad zlepšením funkcie pracovného priestoru prostredníctvom premysleného členenia vieme zvýšiť motiváciu a spokojnosť zamestnancov, alebo nová logika flexibilných pracovísk pozitívne ovplyvní interakciu medzi ľuďmi a dokážu ušetriť náklady na prevádzku či životné prostredie.

Naším cieľom je rozmanitým členením podnecovať interakciu a vytvoriť flexibilitu pre rôzne typy práce, pretože ako raz múdro poznamenal Steve Jobs: „Kreativita vychádza zo spontánnych stretnutí a náhodných rozhovorov.“

Kancelárie 21. storočia z nášho pohľadu už dávno niesú iba o „open-space“ a „akvárkach“ a pevne veríme, že správnym návrhom fyzického prostredia nepriamo pomáhame vytváraniu pozitívnych vzťahov aj na pracovisku.

Novinky

Existujú určité prvky, doplnky či kombinácie, ktoré do kancelárií vyslovene neodporúčate?

Určite neodporúčame ani nenavrhujeme farby, materiály alebo iné prvky, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravie zamestnancov alebo životné prostredie. Samozrejme, odpovedať na túto otázku sa dá z rôznych pohľadov – vždy sa snažíme vyberať vhodné farby, materiály alebo také doplnky, ktoré vyhovujú konceptu, spĺňajú kritériá kvality, ergonómie, zdravotnej nezávadovosti či psychickej pohody. V praxi sa nám veľakrát už potvrdilo, že menej je násobne viac.

Ako sa čoraz častejší výskyt hybridného modelu pracovísk premietol do trendov interiérového dizajnu? Sú nejaké klientske požiadavky, s ktorými ste sa pred pandémiou takmer nestretli, a dnes sa stávajú štandardom?

Určite sa zmenil pohľad zamestnávateľa na svojich zamestnancov. Pred pandémiou začali prichádzať na náš trh mnohé princípy a štúdie, ktoré sa zaoberali rôznymi typológiami hybridných pracovísk. Na jednej strane bolo cieľom ušetriť náklady spoločností, ale zároveň vytvárať potenciál pre efektívnejšie využitie priestorov práve pre vytvorenie spomínaného agilného prostredia, teda priestoru, ktorý dokáže reagovať a prispôsobovať sa požiadavkám používateľov.

Pandémia prinútila dnešných zamestnávateľov v prostredí silnej konkurencie, nízkej miery nezamestnanosti a slabnúcej kvalifikovanej sily viac premýšlať nad spôsobmi, ako motivovať zamestnanca prísť z home-office do práce k svojim kolegom a zdieľať napríklad svoje poznatky. Čo sa ale definitívne zmenilo, je fakt, že pre zamestnávateľov už pojem „kuchynka“ neznamená to isté ako „multifunkčná miestnosť“, „game-room“ alebo „zen zóna“.

„Správnym návrhom fyzického prostredia nepriamo pomáhame vytváraniu pozitívnych vzťahov na pracovisku.“

Máte za sebou veľa úspešných realizácií, ako to však vyzerá na pracovisku, kde trávite najviac času? Na aké vychytávky interiérového dizajnu nedáte dopustiť v priestoroch ZEIT Architects? 

My sme ateliér plný kávoholikov, čiže u nás nedáme dopustiť na náš kávový kútik. V ňom máme snáď všetky možnosti na prípravy kávy až po výber rôznych typov odrôd a spracovania káv. A verte mi, nájsť tú správnu kombináciu v ateliéri s vyše desiatkou architektov, kde každý má svoj vyhranený názor azda na všetko, zabralo veľa energie (smiech). Ale ja osobne nedám dopustiť na svoju stoličku, kedže naša práca je sedavá a trávime v ateliéri snáď všetok voľný čas.

Späť
ďalšie články, ktoré by sa vám mohli páčiť